Flag Poland

Usługi podatkowo prawne w Szwecji

Specjalizujemy się w obsłudze polskich podmiotów zarówno jednoosobowych jak i firm zatrudniających pracowników wykonujących usługi, zwłaszcza te budowlane, w Szwecji.

Dzięki znajomości wewnętrznego prawa szwedzkiego oraz praktyk szwedzkich organów podatkowych doradzamy jak optymalizować obowiązki rejestracyjne, podatkowe i prawne podczas świadczenia usług w Szwecji.

DLACZEGO WARTO?

księgowość w Szwecji

Szwedzki rynek budowlany jest bardzo atrakcyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw z branży budowlanej. O atrakcyjności rynku szwedzkiego decydują m.in. duże zapotrzebowanie na nowe mieszkania, szczególnie w dużych aglomeracjach oraz duży rynek prywatnych właścicieli domów jako potencjalnych odbiorców usług remontowo-budowlanych. Polskie firmy cieszą się dużym zainteresowaniem w Szwecji, szczególnie w branży usług remontowych i prac wykończeniowych.
Bardzo dobrą renomą cieszą się polscy pracownicy z odpowiednimi kwalifikacjami, w tym pracownicy budowlani, w takich zawodach jak zbrojarze, blacharze, kamieniarze, spawacze, parkieciarze, tynkarze oraz inni specjaliści od prac wykończeniowych.
Potencjalne regiony gdzie należy szukać kontraktów budowlanych to Sztokholm, Goteborg i Malmo oraz na terenie gęsto zaludnionego południa Szwecji – Skanii. Jednym z większych i ważnych ośrodków przemysłu jest również Goteborg. Przemysł ciężki, wydobywczy i chemiczny skoncentrowany jest głównie na północy Szwecji w takich ośrodkach jak Gelivare, Kiruna, Umea, Pitea i Lulea.
Podstawową barierą, na jaką napotykają polscy przedsiębiorcy, jest fakt przestrzegania przez pracodawców, ale przede wszystkim skrupulatnego pilnowania przez związki zawodowe wynikających z umów/układów zbiorowych stawek minimalnych. Podkreślić należy, że stawki te nie wynikają z przepisów prawa, a właśnie z umów. Umowy te mogą budzić wątpliwości na gruncie prawnym odnośnie ich obowiązywania w stosunku do podmiotów nie będących ich stronami. Jednak w większości przypadków są one przestrzegane ze względu na bardzo silną pozycję szwedzkich związków zawodowych w sektorze budownictwa Byggnads.
Dlatego też coraz więcej szwedzkich pracodawców jako podstawowy wymóg współpracy wymaga aby firma zagraniczna zawarła umowę ze związkami zawodowymi w Szwecji. Specjalizujemy się w obsłudze polskich podmiotów zarówno jednoosobowych jak i firm zatrudniających pracowników wykonujących usługi, zwłaszcza te budowlane, w Szwecji. Dzięki znajomości wewnętrznego prawa szwedzkiego oraz praktyk szwedzkich organów podatkowych doradzamy jak optymalizować obowiązki rejestracyjne, podatkowe i prawne podczas świadczenia usług w Szwecji.
Dokonujemy analizy danego projektu pod kątem powstania zakładu podatkowego, optymalizacji kontraktów, wybór miejsca opodatkowania przychodów pracowników z uwzględnieniem zasady 183 dni. Wskazujemy także na potencjalne ryzyka oraz elementy kontraktów zawieranych z szwedzkimi przedsiębiorstwami prowadzącymi do powstania zakładu podatkowego na terytorium Szwecji, a tym samym konieczności opłacania podatku od zysków firmy według mniej preferencyjnej stawki podatkowej w Szwecji.
Wykorzystując przepisy umów międzynarodowych doradzamy jak skutecznie pokonywać bariery administracyjno-prawne oraz podatkowe na terenie Szwecji.
Posiadamy bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów polskich działających na rynku szwedzkim jak również doświadczenie w kontaktach ze szwedzkimi władzami podatkowymi.

NASZE USŁUGI PODATKOWO PRAWNE

Pomoc przy rejestracji firmy do szwedzkiego rejestru przedsiębiorców i uzyskanie numeru i zaświadczenia F-skatt, F-tax

Reprezentujemy jak i pośredniczymy przy podpisaniu umów z branżowymi związkami zawodowymi w Szwecji, np. Byggnads

Pomoc polskim przedsiębiorstwom w kontaktach przed szwedzkimi organami administracji państwowej

Składanie deklaracji pracownika SKV , PAYE

Pomoc w kontaktach z branżowymi związkami zawodowymi, przy zamówieniu karty ID06

Rejestrację do Urzędu ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Pomoc przy przeprowadzeniu szkoleń online SSG w zakresie BHP

Składanie raportów do Fora / Byggnads

Doradztwo w zakresie szwedzkiego jak i polskiego prawa podatkowego

Byggnads - co to jest?

Byggnads to jeden z największych szwedzkich związków zawodowych, skupiający pracowników z branży budowlanej. Założony w pierwszej połowie XX wieku, od tego czasu aktywnie działa na rzecz poprawy warunków pracy, płac oraz bezpieczeństwa swoich członków. Jego działalność nie ogranicza się jedynie do negocjowania umów zbiorowych z pracodawcami; Byggnads prowadzi także szkolenia, kampanie informacyjne oraz udziela wsparcia prawnego swoim członkom w przypadku sporów z pracodawcami. Współpracując z innymi organizacjami i związkami zawodowymi, Byggnads odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości sektora budowlanego w Szwecji.
F-skatt, Fskat, F-tax, A1, RUT, Byggnads

Obsługa VAT - MOMS w Szwecji

Czym jest MOMS i jak działa?
Co do zasady przedsiębiorcy zagraniczni nie są  zobowiązani do zarejestrowania się do MOMS w Szwecji.

Przedsiębiorca jednak musi zarejestrować się do szwedzkiego MOMS gdy:
  • usługi są świadczone na rzecz prywatnych osób fizycznych mieszkających w Szwecji,
  • usługi są świadczone na nieruchomości w sektorze konstrukcyjno – budowalnym i przedsiębiorstwa korzysta z podwykonawców spoza Szwecji
  • ma miejsce sprzedaż towarów na terytorium Szwecji
 

NASZE USŁUGI - MOMS

Prowadzenie rejestrów VAT w Szwecji

Działasz na rynku szwedzkim i potrzebujesz wsparcia w prowadzeniu rejestrów VAT? Nasza firma to specjaliści w tej dziedzinie! Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie księgowości VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w Szwecji. Dzięki nam zyskasz pewność, że wszystkie Twoje zobowiązania podatkowe są właściwie uregulowane.

Wypełnianie i składanie deklaracji moms w Szwecji

Nie wiesz, jak prawidłowo wypełnić i złożyć deklarację moms w Szwecji? Zdaj się na naszych ekspertów! Oferujemy wsparcie w całym procesie, od przygotowania dokumentów po ich składanie. Z nami Twoja deklaracja moms będzie zawsze prawidłowa i złożona na czas.

Doradztwo podatkowe w zakresie szwedzkiego jak i polskiego podatku VAT

Działasz na rynku szwedzkim, ale masz pytania dotyczące podatku VAT zarówno w Szwecji, jak i w Polsce? Nasz zespół to doświadczeni doradcy podatkowi, którzy posiadają szeroką wiedzę w zakresie obu systemów podatkowych oraz wieloletnie doświadczenie w kontaktach ze szwedzkimi władzami podatkowymi. Oferujemy Ci wsparcie na każdym etapie Twojej działalności – od kwestii formalnych po skomplikowane problemy podatkowe. 

Obsługa kadrowo płacowa w Szwecji

Dlaczego warto?
Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Jednocześnie ustawodawca wskazał, że przywołana powyżej zasada ma zastosowanie z uwzględnieniem regulacji umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Zgodnie z przepisami art. 15 ust. 1 i 2 konwencji polsko – szwedzkiej pensje, płace i inne podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie (tu: w Polsce) otrzymuje za pracę najemną, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie (tj. w Polsce), chyba że praca wykonywana jest w drugim Umawiającym się Państwie (tj. w Szwecji). Jeżeli praca jest tak wykonywana, to otrzymywane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w tym drugim Państwie (czyli w Szwecji). Bez względu na powyższe, wynagrodzenie, jakie osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie (tj. w Polsce) otrzymuje za pracę najemną wykonywaną w drugim Umawiającym się Państwie (czyli w Szwecji), podlega opodatkowaniu tylko w pierwszym wymienionym Państwie (tj. w Polsce), jeżeli:
payout

1. odbiorca przebywa w drugim Państwie (czyli w Szwecji) przez okres lub okresy nieprzekraczające łącznie 183 dni w okresie dwunastu miesięcy rozpoczynających się lub kończących w danym roku podatkowym i

2. wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w drugim Państwie (w Szwecji),

3. cwynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w drugim Państwie (w Szwecji).

Przekroczenie 183 dni pobytu spowoduje skutki wstecz i oznacza to, że należy cofnąć się do 1 dnia okresu, w którym przekroczono 183 dni i wynagrodzenia opodatkować w Szwecji, natomiast w Polsce zaprzestać odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy.

– usługi są świadczone na nieruchomości w sektorze konstrukcyjno – budowalnym i przedsiębiorstwa korzysta z podwykonawców spoza Szwecji

– ma miejsce sprzedaż towarów na terytorium Szwecji

NASZE USŁUGI - KADRY I PŁACE

Pomoc przy rejestracji jako pracodawca w Szwecji, przygotowanie dokumentacji dla pracowników o nadanie numeru koordynacyjnego oraz karty podatkowej

Naliczanie płac wg prawa szwedzkiego, posting pracowników do AV, sporządzanie i składanie deklaracji pracowniczych PAYE, SKV 4786, 4788

Doradztwo kadrowo – płacowe związane z zatrudnieniem w Szwecji, składanie szwedzkich pitów rocznych Ku 10/ Ku 13

Zainteresowany?

Jeśli nasza oferta Cię zainteresowała zapraszamy do kontaktu!
Przewiń do góry