Specjalizujemy się w obsłudze polskich podmiotów zarówno jednoosobowych jak i firm zatrudniających pracowników wykonujących usługi, zwłaszcza te budowlane, w Szwecji. Przedsiębiorstwo zagraniczne prowadzące działalność gospodarczą w Szwecji  może posiadać obowiązek podatkowy obejmujący podatek VAT, składki socjalne i podatek dochodowy. Dzięki znajomości wewnętrznego prawa szwedzkiego  oraz praktyk szwedzkich  organów podatkowych doradzamy jak optymalizować obowiązki rejestracyjne, podatkowe i prawne podczas świadczenia usług w Szwecji. Dokonujemy analizy danego projektu pod kątem powstania zakładu podatkowego, optymalizacji kontraktów,  wybór miejsca opodatkowania przychodów pracowników z uwzględnieniem zasady  183 dni. Wskazujemy także na potencjalne ryzyka oraz elementy kontraktów zawieranych z szwedzkimi przedsiębiorstwami prowadzącymi do powstania zakładu podatkowego na terytorium Szwecji, a tym samym konieczności opłacania podatku od zysków firmy według mniej preferencyjnej stawki  podatkowej w Szwecji. Wykorzystując przepisy umów międzynarodowych doradzamy jak skutecznie pokonywać bariery administracyjno-prawne oraz podatkowe na terenie Szwecji. Posiadamy doświadczenie w obsłudze podmiotów polskich działających na rynku szwedzkim. Prowadzimy negocjacje z Byggnads, umowy z Byggnads oraz wszelkie formalności związane obsługą w zakresie współpracy ze związkami zawodowymi w Szwecji.

Oferujemy także:

- pomoc przy rejestracji firmy do szwedzkiego rejestru przedsiębiorców i uzyskanie numeru SE

- założenie profilu i zamówienie identyfikatorów budowalnych ID 06

- rejestracja do Urzędu ds. Bezpieczeństwa  i Higieny Pracy

- pomoc przy przeprowadzeniu szkoleń online w zakresie BHP

- doradztwo podatkowe w zakresie szwedzkiego jak i polskiego podatku VAT,  składania szwedzkich deklaracji VAT,  naliczenia płac, podatków pracowniczych oraz ubezpieczeń społecznych w Szwecji  uwzględniając przepisy międzynarodowe i szwedzkie

Zainteresowała Ciebie nasza oferta zapraszamy do kontaktu.