Dla podmiotów oddelegowujących pracowników do Danii oferujemy pomoc i doradztwo w zakresie wyboru modelu oddelegowania przynoszącego maksymalne korzyści, identyfikując i oceniając jednocześnie ryzyka.

Dzięki znajomości wewnętrznego prawa duńskiego oraz praktyk duńskich organów podatkowych dokonujemy analizy obowiązków polskich przedsiębiorstw w Danii, oceny danego projektu pod kątem powstania zakładu podatkowego, optymalizacji kontraktów,opodatkowania przychodów pracowników z uwzględnieniem zasady  183 dni oraz zjawiska określanego jako międzynarodowy wynajem siły roboczej.

Oferujemy pomoc przy  rejestracji  podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie Danii, w duńskim rejestrze  Erhvervsstyrelsen i uzyskaniu numeru CVR / SE, a także rejestrujemy firmy delegujące  pracowników do Danii w ramach świadczenia usług w systemie RUT.

Zarejestrowanie się w RUT obowiązuje od 1 stycznia 2011 r. zarówno zagraniczne zakłady pracy jak i także samodzielnych rzemieślników, nie mających zatrudnionych u siebie pracowników.

Oferujemy także:

- użyczenie adresu w Danii i duńską osobę do kontaktu

- doradztwo podatkowe w zakresie duńskiego jak i polskiego podatku VAT,  składania duńskich deklaracji VAT, naliczenia płac, podatków pracowniczych oraz ubezpieczeń społecznych w Danii,  uwzględniając przepisy międzynarodowe i duńskie.

Oddelegowanie pracownika może wiązać się ze zmianą miejsca opodatkowania i oskładkowania przychodów. W związku z tym doradzamy jaką formę prowadzenia działalności wybrać, aby nie powstał obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w Danii, podatku VAT i podatków dochodowych, co wiąże się z niższymi kosztami funkcjonowania przedsiębiorstwa w Danii podczas realizacji usług. 

Zainteresowała Ciebie nasza oferta zapraszamy do kontaktu.