Oferujemy obsługę pełnej księgowości zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 1994 Nr 121 poz. 591 z późn. zm.).  Oferta skierowana jest do podmiotów działających lub zamierzających rozpocząć działalność na terytorium RP zobowiązanych do prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych.

Współpraca z naszym biurem rachunkowym pozwoli Państwu obniżyć poziom kosztów osobowych oraz zminimalizować ryzyko w tym zakresie. Ponadto, zaangażowanie ze strony doradcy podatkowego i biegłego rewidenta daje gwarancję optymalizacji Państwa obciążeń podatkowych.

Zakres usługi:

  •  ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w porządku chronologicznym i systematycznym na podstawie otrzymanych dowodów księgowych
  •  prowadzenie niezbędnych (wymaganych przepisami) ewidencji (np. ewidencja środków trwałych/środków trwałych niskocennych/wyposażenia)
  •  prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
  •  sporządzanie deklaracji podatkowych
  •  sporządzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy
  •  sporządzanie sprawozdań i raportów dla potrzeb rachunkowości zarządczej
  •  reprezentacja przed organami administracji publicznej

Nasze biuro rachunkowe prowadzi także doradztwo dotyczące wyboru najkorzystniejszego modelu oddelegowania pracowników w Europie. Posiadamy szerokie doświadczenie w obsłudze prawno-podatkowej transakcji międzynarodowych.

Zainteresowała Ciebie nasza oferta zapraszamy do kontaktu.