Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie prowadzenia książki przychodów i rozchodów dla małych i średnich przedsiębiorców. Prowadzenie książki przychodów i rozchodów dedykowane jest głównie jednoosobowym działalnościom gospodarczym oraz spółkom osobowym np. spółka cywilna, jawna, komandytowa.

Zlecenie prowadzenia KPiR biuru rachunkowemu zapewnia prawidłowość i rzetelność rozliczenia transakcji a zaangażowanie z naszej strony doradcy podatkowego i biegłego rewidenta daje gwarancję optymalizacji Państwa obciążeń podatkowych jak również doradztwo w optymalizacji zobowiązań.

Zakres usługi obejmuje:

ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych na podstawie otrzymanych od klienta dowodów księgowych

prowadzenie niezbędnych (wymaganych przepisami) ewidencji (np. ewidencja środków trwałych/środków trwałych niskocennych/wyposażenia)

prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT

sporządzanie deklaracji podatkowych

sporządzanie raportów i analiz finansowych

roczne rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych

reprezentacja przed organami administracji publicznej

pomoc przy uzyskania formularza A1

Zainteresowała Ciebie nasza oferta zapraszamy do kontaktu.