Nasza oferta:

- pomoc przy rejestracji firmy do szwedzkiego rejestru przedsiębiorców i uzyskanie numeru i zaświadczenia  F-skatt

- reprezentujemy jak i pośredniczymy przy podpisaniu umów z  branżowymi związkami zawodowymi w Szwecji, np. Byggnads

- pomoc w kontaktach z branżowymi związkami zawodowymi

- pomoc przy zamówieniu  karty ID06

- pomoc  polskim przedsiębiorstwom w kontaktach  przed szwedzkimi organami administracji państwowej

- rejestrację do Urzędu ds. Bezpieczeństwa  i Higieny Pracy

- pomoc przy przeprowadzeniu szkoleń online SSG w zakresie BHP

- składanie raportów do Fora / Byggnads

- doradztwo w zakresie szwedzkiego jak i polskiego prawa podatkowego

Dlaczego warto:

Szwedzki rynek budowlany jest bardzo atrakcyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw z branży budowlanej. O atrakcyjności rynku szwedzkiego decydują m.in. duże zapotrzebowanie na nowe mieszkania, szczególnie w dużych aglomeracjach oraz duży rynek prywatnych właścicieli domów jako potencjalnych odbiorców usług remontowo-budowlanych. Polskie firmy cieszą się dużym zainteresowaniem w Szwecji, szczególnie w branży usług remontowych i prac wykończeniowych.

Bardzo dobrą renomą cieszą się polscy pracownicy z odpowiednimi kwalifikacjami, w tym pracownicy budowlani, w takich zawodach jak zbrojarze, blacharze, kamieniarze, spawacze, parkieciarze, tynkarze oraz inni specjaliści od prac wykończeniowych.

Potencjalne regiony gdzie należy szukać kontraktów  budowlanych  to  Sztokholm, Goteborg i Malmo oraz na terenie gęsto zaludnionego południa Szwecji - Skanii. Jednym z większych i ważnych ośrodków przemysłu jest również Goteborg. Przemysł ciężki, wydobywczy i chemiczny skoncentrowany jest głównie na północy Szwecji w takich ośrodkach jak Gelivare, Kiruna, Umea, Pitea i Lulea.

Podstawową barierą, na jaką napotykają polscy przedsiębiorcy, jest fakt przestrzegania przez pracodawców, ale przede wszystkim skrupulatnego pilnowania przez związki zawodowe wynikających z umów/układów zbiorowych stawek minimalnych. Podkreślić należy, że stawki te nie wynikają z przepisów prawa, a właśnie z umów. Umowy te mogą budzić wątpliwości na gruncie prawnym odnośnie ich obowiązywania w stosunku do podmiotów nie będących ich stronami. Jednak w większości przypadków są one przestrzegane ze względu na bardzo silną pozycję szwedzkich związków zawodowych w sektorze budownictwa Byggnads.  

Dlatego też coraz więcej szwedzkich pracodawców jako podstawowy wymóg współpracy wymaga aby firma zagraniczna zawarła umowę ze związkami zawodowymi w Szwecji.

Specjalizujemy się w obsłudze polskich podmiotów zarówno jednoosobowych jak i firm zatrudniających pracowników wykonujących usługi, zwłaszcza te budowlane, w Szwecji.

Dzięki znajomości wewnętrznego prawa szwedzkiego  oraz praktyk szwedzkich  organów podatkowych doradzamy jak optymalizować obowiązki rejestracyjne, podatkowe i prawne podczas świadczenia usług w Szwecji.

 Dokonujemy analizy danego projektu pod kątem powstania zakładu podatkowego, optymalizacji kontraktów,  wybór miejsca opodatkowania przychodów pracowników z uwzględnieniem zasady  183 dni.

Wskazujemy także na potencjalne ryzyka oraz elementy kontraktów zawieranych z szwedzkimi przedsiębiorstwami prowadzącymi do powstania zakładu podatkowego na terytorium Szwecji, a tym samym konieczności opłacania podatku od zysków firmy według mniej preferencyjnej stawki  podatkowej w Szwecji.

 Wykorzystując przepisy umów międzynarodowych doradzamy jak skutecznie pokonywać bariery administracyjno-prawne oraz podatkowe na terenie Szwecji.

Posiadamy bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów polskich działających na rynku szwedzkim jak również doświadczenie w kontaktach ze szwedzkimi władzami podatkowymi.

Zainteresowała Ciebie nasza oferta zapraszamy do kontaktu.