Informacja:

Dla firm które  prowadzą działalność w Polsce i  wykonują  usługi w Szwecji, Danii, Norwegii, oferujemy  prowadzenie księgowości w Polsce tj .

- pełne księgi rachunkowe

- książka przychodów i rozchodów

- ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Nasza oferta:

- ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych na podstawie otrzymanych od klienta dowodów księgowych

- prowadzenie niezbędnych (wymaganych przepisami) ewidencji

- prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT

- sporządzanie deklaracji podatkowych

- sporządzanie raportów i analiz finansowych

- roczne rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych

- reprezentacja przed organami administracji publicznej

- pomoc przy uzyskania formularza A1

- reprezentacja przez US, ZUS, GUS, PFRON itp.

Zainteresowała Ciebie nasza oferta zapraszamy do kontaktu.