Nasza oferta:

- prowadzenie rejestrów VAT w Szwecji

- wypełnianie i składanie deklaracji moms w Szwecji

- doradztwo podatkowe w zakresie szwedzkiego jak i polskiego podatku VAT polskich działających na rynku szwedzkim jak również doświadczenie w kontaktach ze szwedzkimi władzami podatkowymi.

Zasady moms w Szwecji:

Co do zasady przedsiębiorcy zagraniczni nie są  zobowiązani do zarejestrowania się do moms w Szwecji.

Przedsiębiorca jednak musi zarejestrować się do szwedzkiego moms gdy:

- usługi są świadczone na rzecz prywatnych osób fizycznych mieszkających w Szwecji,

- usługi są świadczone na nieruchomości w sektorze konstrukcyjno – budowalnym i przedsiębiorstwa korzysta z  podwykonawców spoza Szwecji

- ma miejsce sprzedaż towarów na terytorium Szwecji

Zainteresowała Ciebie nasza oferta zapraszamy do kontaktu.