Nasza oferta:

- sporządzanie rejestrów podatkowych w Danii

- sporządzanie duńskich deklaracji VAT

Zasady MOMS w Danii:

Podmioty zagraniczne są zobowiązane do zarejestrowania się do celów podatku od wartości dodanej w Danii. Jednakże w Danii obowiązuje mechanizm odwrotnego obciążenia tzw. reverse charge.

Obowiązek rejestracji do celów VAT w przypadku zagranicznego podmiotu powstanie wówczas gdy:

  • usługi są świadczone dla osób prywatnych w Danii
  • usługi są świadczone na rzecz zarejestrowanych przedsiębiorstw w Danii, które nie podlegają mechanizmowi odwrotnego obciążenia (inne usługi niż usługi związane z nieruchomościami, transport osób, krótkoterminowy najem środków transportu, usługi restauracyjne i cateringowe)
  • wynajem podwykonawców, którzy dostarczają usługi do przedsiębiorstwa, gdy Spółka wykonuje zadania w Danii (gdyby spółka wynajęła kolejnego zagranicznego podwykonawcę)
  • zakup towarów i usług z innych Państw Członkowskich UE

Obowiązek rejestracji następuje nie później niż 8 dni przed rozpoczęciem świadczenia usług.

Zainteresowała Ciebie nasza oferta zapraszamy do kontaktu.