Nasza oferta:

- pomoc przy rejestracji jako pracodawca w Szwecji

- naliczanie płac wg prawa szwedzkiego

- przygotowanie dokumentacji dla pracowników o nadanie numeru koordynacyjnego oraz karty podatkowej

- sporządzanie i składanie deklaracji pracowniczych PAYE

-składanie szwedzkich pitów rocznych Ku 10/ Ku 13

-składanie wniosków o A1

- doradztwo kadrowo – płacowe związane z zatrudnieniem w Szwecji

Dlaczego warto:

Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Jednocześnie ustawodawca wskazał, że przywołana powyżej zasada ma zastosowanie z uwzględnieniem regulacji umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zgodnie z przepisami art. 15 ust. 1 i 2 konwencji polsko – szwedzkiej pensje, płace i inne podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie (tu: w Polsce) otrzymuje za pracę najemną, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie (tj. w Polsce), chyba że praca wykonywana jest w drugim Umawiającym się Państwie (tj. w Szwecji). Jeżeli praca jest tak wykonywana, to otrzymywane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w tym drugim Państwie (czyli w Szwecji). Bez względu na powyższe, wynagrodzenie, jakie osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie (tj. w Polsce) otrzymuje za pracę najemną wykonywaną w drugim Umawiającym się Państwie (czyli w Szwecji), podlega opodatkowaniu tylko w pierwszym wymienionym Państwie (tj. w Polsce), jeżeli:

  1. a) odbiorca przebywa w drugim Państwie (czyli w Szwecji) przez okres lub okresy nieprzekraczające łącznie 183 dni w okresie dwunastu miesięcy rozpoczynających się lub kończących w danym roku podatkowym i
  2. b) wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w drugim Państwie (w Szwecji), i
  3. c) wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w drugim Państwie (w Szwecji).

Przekroczenie 183 dni pobytu  spowoduje skutki wstecz i oznacza to, że należy cofnąć się do 1 dnia okresu, w którym przekroczono 183 dni i wynagrodzenia opodatkować w Szwecji, natomiast w Polsce zaprzestać  odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy.

- usługi są świadczone na nieruchomości w sektorze konstrukcyjno – budowalnym i przedsiębiorstwa korzysta z  podwykonawców spoza Szwecji

- ma miejsce sprzedaż towarów na terytorium Szwecji

Zainteresowała Ciebie nasza oferta zapraszamy do kontaktu.