Nasza oferta:

- analizę  i symulację stawek obowiązujących  w Danii w oparciu o układy zbiorowe

- naliczenie płac pracowników oddelegowanych do Danii zgodnie z obowiązującymi stawkami płacowymi

- występowanie o karty podatkowe w Danii dla pracowników opodatkowanych w Danii oraz pomoc przy samo opodatkowaniu pracowników w Danii.

Kadry w Danii:

Firmy zagraniczne, które chcą świadczyć usługi na terenie Danii są obowiązane przestrzegać restrykcyjne przepisy dotyczące płac w Danii.  Zarobki pracowników muszą kształtować się na poziomie zarobków pracowników duńskich, tj. nie mogą być niższe niż stawki przewidziane zbiorowymi układami pracy dla poszczególnych branż, niezależnie od tego czy firma przystąpiła do związków.

Paragraf  6a Umowy o oddelegowaniu pracowników do pracy zagranicą stanowi, iż w celu zapewnienia pracownikom oddelegowanym do pracy zagranicą płac na takim samym poziomie, na jakim duńscy pracodawcy są zobowiązani do zapłaty za wykonanie podobnych prac, możliwe jest użycie działań zbiorowych wobec zagranicznych zleceniodawców na takich samych zasadach, jak w przypadku duńskich pracodawców, w celu poparcia zawarcia układu zbiorowego, tj. blokady miejsc pracy.

Zainteresowała Ciebie nasza oferta zapraszamy do kontaktu.